Saturday, April 23, 2016

BLURRED

Robin Thicke má určitě víc rozmazané čáry než já, ale jsem si jistá, že se blížím jeho standartu.
Život s brýlemi je těžký. A vtipný. A občas dost trapný. A drahý. A úžasný. 
Těžký, protože v létě se vám nechutně potí nos (#sorrynotsorry#truestory), brýle vám padají, kdykoliv se zohnete (teda, pokud nemáte nějaké s extra těžkými obroučkami) a jako bonus vás v prvních dnech strašně dezorientují, protože většinu světa vidíte ostře, ale strany jsou dost neostré. Drahé jsou brýle už samy o sobě, ještě dražší jsou pokud si je rozbijete poprvé, podruhé, potřetí...Heh, za těch 8 let, co je nosím, už jsem jich měla fakt hodně.
Brýle ale kombinují dvě věci k nezaplacení: umožňují mi vidět a jsou skvělý módní doplněk.

Samy o sobě jsou tedy nepostradatelná věc, ale jsou chvíle (dny), kdy jsem v tomhle neostrém světe osamělá. A to teprve začíná sranda!
Robin Thicke sees more blurred lines than me for sure, but I'm pretty certain I'm close to his standart.
The life with glasses is hard. And funny. And awkward, sometimes. And expensive. And amazing.
It's hard, because your nose sweats like a hell in the summer (#sorrynotsorry #truestory), they can randomly drop down every time you bend and if that's not enough in the first few days you will be disoriented, because everything is sharp except the lateral side. Glasses are expensive, but they can become more pricey if you break them for the first, second, third time...Yeah, I've had many glasses through these 8 years I wear them.
But glasses combine the two things that are priceless: they allow me to see AND are a great fashion accessory. 

Therefore, they are indispensable thing, but there are times (days) when I'm in this lonely world totally alone. Alone in the blurred, out of focus world.

Saturday, April 9, 2016

PEACE OF MIND

Rada pro dnešní den: déšť venku nestačí, pusťte si tohle
A malujte, čtěte, jezte, choďte, spěte.
Today's advice: rain outside is not enough, listen to this.
And paint, read, eat, walk, sleep.

Popular Posts