Sunday, December 27, 2015

NEXT YEAR, PLEASE

Tak nám to zase uteklo - popravdě, ne. Ne, že bych si netrpělivě odškrtávala políčka v kalendáři, ale je to, jako bych nepřetržitě (a tudíž bez přemýšlení) pila vodu ze sklenice a najednou ji vypila do dna. 
Z roku 2015 mi už zbývá jen pár dní, ale já z toho samozřejmě nebudu dělat vědu. Vlastně mi jen došlo, že mi zase někdo bude tvrdit, že si můžu stoupnout na startovní čáru a začít běžet od začátku.
Všichni, myslím, tušíme, že tak to není. Žádný start se nekoná, zase si jen přicinkneme novými skleničkami a začneme pít  tu starou známou vodu.
New year's coming quickly - honestly, no. I don't say I've been impatiently checking off  the boxes in a calendar, but I feel like I had been constantly drinking water from a glass and drank it to the bottom stealthily.
Only few days are left for the year 2015, but I won't make a big deal of it. Actually, I just realized that someone will say to me, like every year, I can stand on the starting line and begin to run from the beginning.
Everyone know it's not true. New start won't happen, like every year, we're just going to propose a toast with new glasses and drink the good ol' water.

Saturday, December 19, 2015

WISHLIST, AGAIN


I WAS REALLY, REALLY GOOD THIS YEAR. 
                     LIKE. REALLY.

Doufejme, že Ježíšek bude shovívavý. Let's hope Santa will be lenient.

Hat - Tonak
Cardigan - Verchia
Neckerchief - ASOS
Trainers - Botas66 


Sunday, December 6, 2015

THINGS YOU DON'T NEED THIS WINTER

Sama se považuji za minimalistku, ale někdo by to mohl vyvrátit, kdyby ukázal na mé barevné kombinace a podivné vrstvení
Rozhodně ale uržuji koncept tzv. "capsule wardrobe", jednoduchého šatníku, který by měl obstát kdekoliv a kdykoliv.
A proto vám teď vyjevím, co byste si tuto zimu rozhodně neměli kupovat, i když vám to časopisy budou neustále tvrdit.

I consider myself a minimalist, but anybody can prove me wrong pointing my color combinations and weird layering out.
One thing that is unexceptionable is that I have a capsule wardrobe (or I'm trying to have it at least).
That's  the reason I wrote this post, to show you things you definitely don't need this season altough magazines say otherwise.

Popular Posts