My perfect heels

K čemu jsou dobré boty?Můžeme chodit i bez nich.Alespoň já...
Vaše Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!