Your legs are beautiful. / Tvé nohy jsou krásné.

Projekt YLAB(zkratka) je projektem o nohách. Jde o toto:
1.Pokud chcete dokázat,že vaše nohy jsou nejhezčí nebo ukázat vaše nohy-stačí poslat fotku na email: johanka.klicova@gmail.com.
2. Potom já všechny fotky sesbírám,dám dohromady a udělám(takové primitivní) video na Youtube.com.
A taky umístím fotky na blog a blogspot.

In English:
YLAB Project (acronym) is a project of the legs. It is this:

1.If you want to prove that your feet are best, or show your legs, just send a photo to email: johanka.klicova@ gmail.com.

2. Then I have collected all the photos, I'll do together (a primitive) video on Youtube.com.

And I will place photos on the blog and blogspot.

-johanka.klicova@gmail.com(předmět-Your legs are beautiful)

Vaše Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!