Když jsem se narodila,lítala jsem na železném mostě. / When I was born, I flew on an iron bridge.

  Druhá verze.
The second version.

A na poli:
And on the field:

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!