Mám tě pod kůží. / I've Got You Under My Skin.

 
Nevíte někdo jak zmenšit video?

Takže...Je zima. Přeji si zrcadlovku,a le vím, že to je nesmírně sprosté...
So ... It's cold. I wish SLR, but I know that it is extremely dirty ...

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!