Žlutá. / Yellow.

Jsem naprosto bez energie. Nevím co mám dělat, proč a jak. Nic se mi nechce. Všechno se mi chce.
Jaký to težký život, že?
(To víte, ty jarní deprese...)
I'm totally without power. I don't know what to do, why and how. Nothing I want. Everything I wanted.
What a hard life, eh?
(You know, the spring depression ...)

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

5 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!