Only 2 years. / Pouze 2 roky.


Ano. Tak jsem se vrátila z dovolené. Byla jsem v přírodě, spala ve dvou kempech a nechala se okouzlovat naší krásnou přírodou. Snažila jsem se mluvit německy, ale řekla jen "Was?" a "Rot und blau" a "Ja". A potkala jsem se se skvělými lidmi, "starala se" o tři malé andílky(haha) a přemýšlela...
A došla jsem k závěru, že mi stačí 2 roky života a pojedu někam, kam moc chci! Držte mi palce!

Yes. So I came back from vacation. I was in the countryside, sleeping in two camps and let the charm of our beautiful countryside. I tried to speak German, but only said, "Was?" and "Rot und blau" and "Ja". And I met with great people, 'took care' of three little angels (haha) and thought ...
And I came to the conclusion that I need 2 years of life and go somewhere where I want too! Wish me luck!


A ještě bonusová výstava...
Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!