Zahrada stínů. // Garden of Shadows.

    Zahrada stínů...a snů. V poslední době se mi všechno zdá takové-divné. Vychází mi dvojka z češtiny, a to hlavně z literatury, ale mě připadá, že mi literatura jde. Vychází mi dvojka/trojka z angličtiny, ale myslím, že tomu rozumím...A chci konverzaci, ale jenom sama, protože ve skupině se opravdu stydím.
Pokud nestíháte sledovat tok mých myšlenek, nevadí. Já taky ne.
      Garden of shadows ... and dreams. Lately it seems to me all these weird-. Based on my deuce fromczech, mainly from the literature, but I feel that my literature goes. Based on my two / three in English, but I think I understand ...And I want a conversation, but only itself, because the group was really ashamed.
If we are not able to monitor the flow of my thoughts, never mind. Neither do I.
 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!