Botanická zahrada. / Botanic Garden.

    Asi jsem objevila Ameriku. To, co někteří dělali před rokem, dělám teď. Ano, objevila jsem převrácené spojování fotografií! Plus naši malou zahrádku.
     I probably discovered America. What some have done before, I'm doing now. Yes, I discovered the inverse linking photos! Plus, our small garden.

  Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

4 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!