Vyhrála! // She is winner!

   Vyhrála jsem! A tímto děkuji Foly. Slibuji, že je budu pořád nosit( skoro pořád...)
   I won! Thanks Foly. I promise that I will always wear (almost all the time ...)

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

4 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!