Monday, August 13, 2012

Jistý den jsem měla narozeniny a zase se stala tou "-náctkou". Ale dostala jsem  úžasný dárek a to 'Magazín KINA' z 60 let. Sami si prohlédněte jak je to krásné...
One day I had a birthday and again become the '-teen'. But I got an amazing gift and it's 'Magazín KINA' of 60's. You can see how beautiful is it ...

 ČLÁNEK O TOM, JAK PROBÍHALO NATÁČENÍ KLEOPATRY.../ABOUT MOVIE 'CLEOPATRA'
 JAMES BOND-SEAN CONNERY
 NAĎA URBÁNKOVÁ. PERFEKTNÍ LINKY, ŽE?/ NAĎA URBÁNKOVÁ(CZECH SINGER). PERFECT CAT EYES, ISN'T IT?
 RAQUEL WELCH
 PODPIS OD NATALIE WOOD!!! / NATALIE WOOD SIGN!!!
MŮJ MILOVANÝ HITCH/MY LOVELY HITCH 
Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!

Popular Posts