Vzpomínky. // Memories.

Nejsou to vzpomínky na prázdniny, ale na to, kdy jsem byla mladší. Zní to divně, co? Ale ne, nestárnu, nemám narozeniny...
Jen jsem našla staré fotky.

They aren't memories of the holidays, but that when I was younger. Sounds weird, huh? But no, not age, not my birthday ... 
I just found old photos.


Pořád letí vesmír?Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

3 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!