Monday, October 24, 2011

Jaký nádherný svět.../ What a wonderful world...

Krásná píseň...
 Můžete si všimnout prvního náhrdelníku od mé milované maminky.

 You may notice the first necklace from my beloved mother.


Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!

Popular Posts