Saturday, October 15, 2011

Vysoká společnost(také jako Z vysoké společnosti). // High Society.

Ve větším je video lepšejší. A Grace taky. I když...na ní není co zlepšovat. A víte, že jsem se dozvěděla, že na Vraždu na objednávku natočili remake? S G. Paltrow. Nechápu. Navíc ještě nechápu, co je třeba obnovovat na Hitchcockovi...
The larger the video is better. And Grace, too. While at Grace ... not much room for improvement. And you know that I learned that Dial M for Murder, filmed a remake? With G. Paltrow. I don't understand. In addition, more understand what needs to be renewed for Hitchcock ...

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!

Popular Posts