Monday, October 31, 2011

Novinky. // News.

Chtěla bych vám napsat pár novinek.
1)Jsem ostříhaná. Ne dohola.
2)Byli jsme v Praze. Teda, blízko Prahy. Takže se omlouvám za nepsaní článků.
3)Když byl fotoaparát v rekonvalescenci, přibylo mi spousta květinek. Můj pokoj je malé květinářství.

1) I am sheared. Not bald.
2) We were in Prague. Well, near Prague. So sorry for the unwritten articles.
3) When the camera is in recovery, I added a lot of flowers. My room is a small flower shop.

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!

Popular Posts