Thursday, October 6, 2011

Když blbnu. // I have "forming" mood.

Dostala jsem jedničku. Potom mě bolela hlava. Pak jsem vymýšlela co budeme zpívat na jisté akci. A teď mám dělat úkoly.
I got A(mark). Then I had a headache. Then I devised what we'll sing in a Open day(our school!). And now I have to do my homework.

A taky jsem něco stvořila. 
And I created something.

Zase já, já a já. / Again: me, me and me.

 
Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!

Popular Posts