Dnes. / Today.

 Tak jsem se snažila vypadat jako ONA...
So I tried to look like HER...

A zkusila udělat umělecké dílo na mém nehtu...
And tried to do artwork on my nails ...

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!