Pomáda.

"Emancipací žen  ztrácejí ženy svá tajemnství." Grace Kelly

Viděla jsem Pomádu. Děj je vcelku o ničem, kdyby tam nebyly ty úžasné písně, tak bych to nenazvala perfektním filmem. Ale protože tam jsou, tak ho tak nazývám!

I saw Grease. The story is quite about anything, if there were those wonderful songs, so I would not call it a perfect film. But because there are, so to call it!

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!