Šátek. // Scarf.

 Je nový, je můj. Teda, není tak nový, ale já jsem ho právě objevila a tak mi ho nechte...
My scarf is new, and most importantly: it's mine!
Co na něj říkáte?
What do you say?

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

1 comment:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!