Náhody neexistují. / Random non existent.

Moje čtení: Pátek Lidových novin, marie claire, Literatura
My reading: Pátek Lidových novin(czech magazine), marie claire, literature

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!