Ležet v posteli.../ Lying in bed...


...To by se mi líbilo. Právě jsem se vrátila z brigády, spíše tedy výpomoci, takže jsem strašně unavená. A naučila jsem se řezat stromy!
Ovšem teď o módě-tyhle šaty za úžasných 140 Kč? No neber to! Navíc slevněné z 789(i když si myslím, že jejich pravá ceny by měla být ta slevněná.).
That would have liked... I just returned from a brigade-work, rather thus help, so I'm awfully tired. And I learned to cut trees!
But now about fashion-dress for an amazing 140 CZK/7,49 USD? Well don't take it! In addition, discounted from the 789 CZK/ 42,2 USD (although I think their real price should be the discount.).
 


 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!