Nový design 3 / New design 3

Pozdě, ale musím ho mít ve své sbírce...
Late, but I need have this design in my collection...

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!