Friday, March 2, 2012

Pokud mě miluješ, řekneš: " Mám tě rád." / If you love me, you'll say:" I like you."


Nějak mi nenapadají plnohodnotné nadpisy, tudíž jsem vymysela tento citát.
Dnes jsme po městě hledaly s maminkou vhodnou(barevnou, nekrčivou, na kolové sukně) látku. Nic. Takže uděláme nájezd na ten nejlepší a největší obchod s látkami až za týden.
Somehow I don't attack full titles, so I've devised this quote.
Today we explore the city with a suitable mum(color, crease-resistant, the wheel skirts)cloth . Nothing. So we'll go on the best and largest shop of cloth next week.
 A pozor...nelekejte se!/ Pay attention...Not afraid!
My faces...
 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

P.S.: Je jaro!!!
P.S.: It's spring!

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!

Popular Posts