Design 02.

Tak co? Líbí? Není tak propracováný jako minulý, ale taky není k zahození, ne?
So what? Like it? Not as sophisticated as the last, but not too bad, right?

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!