Dobře placená procházka. / A Walk Worthwhile.

   Chtěla bych vidět ten film. S mým psem ale dobře placená procházka není.
      I want watch this film. But with my dog walk but not well paid.


 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!