Gracie, měj se hezky. / Gracie, have a nice day.

"Ráda bych, abych byla připomínána jako ta, která dosáhla užitečných činů, a jako laskavý a milující člověk.Chtěla bych aby si mne lidé pamatovali jako člověka se správným postojem a snažícího se pomáhat druhým. "
                                                           Grace Kelly

" I would like to be remembered as someone who accomplished useful deeds, and who was a kind and loving person. I would like to leave the memory of a human being with a correct attitude and who did her best to help others."
                                                          Grace Kelly        

Budem.  
We will.      
Howell Conant-Gracein dvorní fotograf.
 Howell Conant-Grace's court photographer.
Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!