Otázka ?/ Question ?

Chcete, abych vám napsala, co jsem dostala od MÉHO Ježíška?
Post Scriptum: Děkuji, Ježíškulíne!
Do you want me to write what I got from MY Ježíšek/Santa Claus?
Post scripts: Thank you, Ježíšek/Santa!

4 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!