Zase. / Again.

     “Marriage is like life. You never reach a point where you can say: ´Now. I am growing up´. Because you´re growing up all the time. Love is a growing thing, too, and takes so many different aspects. I am always falling in love with others places or other people”. She laughed again.“I mean there´re many men I could love. I think it depends on the man you want to devore yourself to and spent your life with.That´s the decision of marriage”.
 Italian Vogue. c.1969./ nemá někdo to číslo?
"Manželství je jako život. Člověk nikdy nedosáhne bodu, kdy si můžete říct: 'Teď. Teď jsem vyrostl' Vzhledem k tomu, že jste vyrůstal po celou dobu. Láska je stále věc, a tak mnoho různých aspektů. se vždycky zamiluji do jiných míst nebo jiných lidí ". Znovu se zasmála "Myslím, že  mnoho mužů bych mohla milovat. Myslím, že to záleží na muži,se kterým chcete být celý svůj život .To je to o manželství".

Měla úžasné brýle. / She had beautiful glasses.
Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!