Poleť na měsíc. / Fly me to the moon.


   Poletím, Franku! P.S.:Moje první vydařená "létačka"!
I'll fly, Frank! P. S.: My first a successful "flying photo"!

 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

5 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!