Úsměv, prosím! / Smile, please!

Grace, Stephanie. Od:http://iheartgracekelly.tumblr.com/
" Když do taxíku nasedne Ava Gardner, taxikář ví, že to je Ava Gardner. Stejně to je s ElizabethTaylor nebo Lanou Turner. Ale když do taxíku nasednu já, nejsem Grace Kelly, já jsem vždycky někdo, kdo vypadá jako Grace Kelly."

“When Ava Gardner gets in a taxi, the driver knows at once she’s Ava Gardner. It’s the same for Lana Turner or Elizabeth Taylor, but not for me. I’m never Grace Kelly, I’m always someone who looks like Grace Kelly.”
 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!