V parku. / In the park.

0 HYPE // LIKE IT? HYPE IT! 
Dosud nezveřejněné archivy.../ Not yet published archives ...


1

5

4

4

7

4
Duška(duch?)/Ghost?

4

4

5


Protože mě ten otravný fotograf štval,utekla jsem.Samozřejmě jako dáma.../Because I was the annoying photographer chased, I ran away.
Vidíte?!/You see?!
5
 
Vaše Johanka-k 
Your Johanka-k

1 comment:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!