Můj problém.

Kdybyste si mysleli, že vypadám na fotkách blbě, tak to je tím, že na fotkách vypadám blběji, než ve 
skutečnosti. Takže pokud vám připadám krásná, tak jsem ještě krásnější.
Po ránu. To jsem nejhezčí. Podle mě je blbost, že ráno jste...teda nejste ve formě./ In the morning.
I'm the prettiest.
I think it's stupid that you are ugly in the morning.If you thought that the photos look bad, so it is that the photos look bad, than in reality. So if you feel beautiful, so I was even more beautiful.

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!