Třicet. / Thirty.

Možná to někomu přijde vtipné, ale mám prvních třicet hlasů! Děkuji všem, kteří pro mě hlasovali.
Maybe someone will come funny, but I have the first thirty votes! Thank you to everyone who voted for me.

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!