Na samotě u skal. / / Alone on the rocks. (photo/fotografie)

Neupravené fotky./Unadjusted photos
Některé fotky mi to nechce vzít...
Zde je uvidíte. Here are more photos.
Hodně staré fotky. I když...jak se to vezme.
A lot of old photos. Although ...

Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

2 comments:

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!