Zpátky k černé (pro Amy) . / Back to Black.

Nechci vám psát jak mě inspirovala atd. Inspirovala mě pouze pro tento "outfit" .
Člověku se má vzdávat pocta když žije a ne když zemřel.(nemyslím to nějak špatně, prostě a jednoduše, myslím, že Amy hezky a dobře zpívala, ale sláva je někdy pěkná mrcha.)

I don't want you to write both inspired me and so I was inspired just for this "outfit".
Man is to give tribute to lives and not when he died. (I do not do something wrong,
plain and simple, I think that Amy sang well and good, but fame is sometimes a nice bitch.)


Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!