Jsem ta nejšťastnější.

      Jsem ta nejšťastnější pod sluncem! Viděla jsem právě Okno do dvora, nádherný film.
Asi si myslíte, že nejde být veselá po Hitchcockově thrilleru, ale když vidíte, jak tam všichni hezky hrají, jaký to je námět a HLAVNĚ, když vidíte Grace-prostě je to nádhera!

       I'm the happiest under the sun! I just saw Rear Window, a wonderful movie.

You may think that this isn't to be cheerful after a Hitchcock thriller, but when you see how there all play nice, what is the theme and ESPECIALLY when you see Grace-it's just beautiful!

Mým snem je stát se herečkou, a vím, že pokud jí budu, tak Grace Kelly, je pro mně modlou.
My dream is to become an actress, and I know that if I had, so Grace Kelly, is my idol.

zdroj fotek:ZDE

Vaše Johanka-k 
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!