Revize Lookbooku-co to obnáší?

Lookbook točí světem(aspoň tím módním)...O tom není pochyb.
A tak jsem jednoho večera-shodou okolností dneska-přišla na úžasný nápad. Udělám revizi Lookbooku. Budu hodnotit různé země na této stránce.Budu spekulovat,jaký má kdo styl,vkus a takdále...Přestože jsem velká nezastánkyně zobecňování,budu zobecňovat.
První na řadu přijde samozřejmě ČESKO!
Tak co,chápete?
Lookbook spins the world (at least by fashion) ... No doubt about it.
And so one evening, coincidentally, today came to an amazing idea. I'll review Lookbook. I will assess the various countries on this page. I'll write what one has style, taste etc. .. Although I do not like to generalize, I'll generalize.
First in the series comes naturally CZECH!
So what, you know?
Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!