Už se to blíží!

Už se blíží: den,kdy budu chodit na příměstský tábor.
Den,kdy budu mít narozeniny. Hahá!!!

It's coming: the day when I go to a suburban camp. 
The day when I have a birthday. Yeah!

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!