Nefalšované retro!

Nejhezčí, nejkrásnější, nemilejší retro dívka!
The nicest, most beautiful, sweetest retro girl!

 Vaše Johanka-k
Your Johanka-k

No comments:

Post a Comment

Děkuji vám za vaše komnetáře!
Thanks for your comments!